Avís Legal

http://rehabilitacioenergetica.cat/ en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, apostem per la transparència i per això li informa que:

La seva denominació social és: Joan Ramon Fernández
El seu domicili social està en Carrer de Gènova 36, àtic 2ª Barcelona 08041.
La seva activitat social és Rehabilitació Energètica.
Les nostres condicions

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web d’Arturo García inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a l’el portal http://rehabilitacioenergetica.cat/ (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal http://rehabilitacioenergetica.cat/

La finalitat de la nostra pàgina web

Els serveis prestats per http://rehabilitacioenergetica.cat/ són rehabilitació energètica.
El present avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: http://rehabilitacioenergetica.cat/
Què esperem dels nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, ho complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Joan Ramon Fernández.

D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’Autorització
dels seus legítims titulars;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.
Que informació recaptem dels nostres usuaris i amb quina finalitat la utilitzem

En el lloc web existeix la possibilitat de subscriure’s a sistemes de seguiment automàtic i Newsletter per rebre les novetats editades de diferents maneres:

Feed RSS. «Arxivo RSS» o «Feed RSS» (o «XML») és un arxiu generat per alguns llocs web (i per molts weblogs) que conté una versió específica de la informació publicada en aquesta web. Requereix l’ús d’un agregador de notícies i no precisa de dada algun.

Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Busqui en la safata d’entrada del seu email. Hauràs de confirmar la teva subscripció perquè puguem validar la teva adreça de correu electrònic. Utilitzaré les dades facilitades per enviar-te la meva Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors.

Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes.

Podràs donar-te de baixa a qualsevol moment dels serveis prestats per http://rehabilitacioenergetica.cat/ en la mateixa Newsletter.

La seva informació està protegida d’acord a la nostra política de privadesa i termes de servei. En activar una subscripció, comprens i acceptes que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció, http://rehabilitacioenergetica.cat/ té accés a: Nom d’usuari i correu electrònic, conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom de “USUARIS WEB”

En tot cas, Joan Ramon Fernández es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de l’el portal http://rehabilitacioenergetica.cat/ com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització de l’el portal http://rehabilitacioenergetica.cat/ l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Joan Ramon Fernández o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal http://rehabilitacioenergetica.cat/ o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de l’el portal.

Joan Ramon Fernández adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, Joan Ramon Fernández no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal Joan Ramon Fernández ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

No estic sol : Enllaços Externs

Les pàgines de l’el portal Joan Ramon Fernández proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, encara que Joan Ramon Fernández no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. Joan Ramon Fernández no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web a l’el portal Joan Ramon Fernández haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Joan Ramon Fernández. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Joan Ramon Fernández i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Joan Ramon Fernández dels seus continguts o serveis.

Ens importa la teva informació: La nostra Política de Protecció de dades i confidencialitat

Joan Ramon Fernández es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació dels mateixos. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantenir a tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Joan Ramon Fernández com a titular del portal http://rehabilitacioenergetica.cat/, o a tercers amb motiu de la utilització de dita.

Se li informa que podrà exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això se li informa que podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de Joan Ramon Fernández (això és, Carrer de Gènova 36 Barcelona 08041).

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Joan Ramon Fernández amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Generals o qualsevol comentari sobre el portal http://rehabilitacioenergetica.cat/, per favor dirigeixi’s a joanra.fernandez@rehabitat.cat.