Blog

Certificat energètic

L’edifició jugarà un paper cada vegada més important en el nou model energètic basat en l’empoderament del ciutadà, passant d’element passiu, a generador d’estalvi energètic i agent actiu productor. Serà a l’edifici on s’integrarà la producció d’energia distribuïda amb energies renovables, on es podrà fer efectiu l’autoconsum. Un canvi de model des de l’oligopoli dels combustibles fòssils, a l’eficiència energètica en xarxa descentralitzada, amb energia renovable disponible a qualsevol punt del planeta.

Leer más…Certificat energètic

ITE. Llibre de l’edifici

Aquest control és obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys (i per determinats habitatges unifamiliars) i consta d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici que s’ha d’encarregar a un tècnic competent, i un certificat d’aptitud que concedeix l’administració competent en funció del que consta en aquest informe ITE.

Leer más…ITE. Llibre de l’edifici