ITE. Inspecció Tècnica d’Edificis. Comunitats de propietaris

Els edificis han de passar una inspecció, com fem amb els cotxes amb l’ITV. Han de passar aquesta ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis, i s’ha de fer un seguiment, durant tota la vida útil, del llibre del edifici, on surten les inspeccions i mides de manteniment a complimentar, per tal d’assegurar-nos que el funcionament de tots els sistemes constructius passius, com els equipaments actius, funcionen correctament. També que s’adeqüen a les necessitats actuals dels seus usuaris, en quant a estat estructural, accessibilitat, eficiència energètica, o implementació d’energies renovables d’autoconsum. Aquesta feina es la que fa el tècnic de capçalera de la comunitat, especialitzat en rehabilitació d’edificis.

Documentació del manteniment

  • Elaboració del llibre de l’edifici i/o manual d’ús i manteniment
  • Redacció del pla de manteniment: temporal i econòmic
 Gestió de manteniment
  • Control i seguiment del pla de manteniment.
  • Gestió dels treballs de manteniment i reparacions.
  • Petició i comparació de pressupostos. Assessorament
  • Contractació d’industrials per a reformes i manteniment integral de la Comunitat.
  • Planificació i organització del manteniment preventiu.
  • Planificació econòmica del manteniment preventiu.
  • Control econòmic del manteniment preventiu i corrector
  • Coordinació tècnica. Gestió de contractes i manteniment (ascensors, extintors, aigua, electricitat, etc.)