Joan Ramon Fernández, Arquitecte Tècnic


 


agent rehabilitador, acreditat per: 
Professional de confiança i proximitat, que treballa amb un tracte personalitzat. 

Col·legiat 9463, amb una experiència tècnica i professional de més de 20 anys, amb el suport del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, l'Oficina Tècnica de Rehabilitació, i  l'Institut Català d'Energia, que certifiquen la meva competènciaAquí l'enllaç al  directori de col·legiats

Serveis. Aprofita els ajuts NextGenerationEU

Consulta: 669 801 141

 • Inspecció tècnica d'edificis. ITE
 • Valoració i diagnòsi de l'estat de conservació de l'edifici per informar de les mesures de millora necessàries.
 • Assumeix tècnic, per dirigir i gestionar les obres que calen per rehabilitar l'edifici de la teva comunitat.
 • Planificació i gestió d'un pla de manteniment preventiu i correctiu, generant el  Llibre de l'Edifici
 • Adequació als  nous requeriments,  aprofitant les possibles  subvencions i ajuts #NextGenerationEU
 • Avaluació de les condicions d' eficiència energètica  i d' autoconsum local d'energies renovables.
 • Assessorament per a requerir la factura energètica i les emissions de Co2 del teu habitatge.
 • Direcció i coordinació dels industrials per a la seguretat i salut de les obres. 

 

Invertir o no, en un agent rehabilitador per a les intervencions i gestió de les obres: 

Pros

 • Coordinació tècnica  
 • Equilibri pressupostari
 • Eficiència energètica
 • Seguretat i salut
 • Nous requeriments de qualitat
 • Subvencions NextGenerationEU
 • Amortització de la inversió
 • Responsabilitat civil 

Contres

 • Escassa avaluació de riscos laborals 
 • Descontrol pressupostari
 • Sense mesures d'estalvi
 • Descoordinació
 • Desaprofitament de subvencions
 • Consum energètic
 • Sense possibilitat de reclamació
 • Obres no legalitzades

Demana pressupost

  Accepto la Política de privacitat