Llibre de l’edifici. ITE

Llibre de l'edifici. Terminis

El Llibre de l’Edifici es un control obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys (i per determinats habitatges unifamiliars) a partir de la data de recepció de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, que s’ha d’encarregar a un tècnic competent, i un certificat d’aptitud que concedeix l’administració competent en funció del que consta en aquest informe ITE.

Llegir-ne més…