Estalviar a la factura de gas

Noves tarifes de gas a la factura

A partir de l’1 d’octubre de 2021, anàlogament a la factura elèctrica, el Govern aplicarà canvis en les tarifes d’accés a la factura de gas, per adaptar-les a les normatives europees, mitjançant la Circular 6/2020, de 22 de juliol. Per tant, desapareixen els trams tarifaris per pressió, i es determinen només per consum. La quantia del peatge d’accés de gas, varia en funció de la tarifa que et correspongui. Ho aprofitarem per estalviar a la factura de gas.

Al contrari del que passa amb l’electricitat, on la tarifa d’accés la determina la teva potència contractada i no canvia si no demanes cap modificació, en el cas del gas, la tarifa d’accés es revisa anualment i de manera automàtica, de tal manera que la distribuïdora pot canviar-te d’una tarifa a una altra, en funció només del consum. Es creen nous grups tarifaris per a peatges de xarxa local. Amb l’objectiu de personalitzar els peatges adaptant-los al consum de cada usuari, s’han creat diferents grups tarifaris amb un preu associat a cadascun. La majoria dels consumidors domèstics, podrien arribar a estalviar a la factura de gas, si no fos per el preu creixent de les últimes setmanes.

Grups tarifaris per a peatges de xarxa local

Peatge de Xarxa LocalConsum anual
RL.1 (abans 3.1)Fins a 5.000 kWh
RL.2 (abans 3.2)Fins a 15.000 kWh
RL.3 (abans 3.2)Fins a 50.000 kWh
RL.4 (abans 3.3 fins a 100.000 i 3.4 més de 100.000 )Fins a 300.000 kWh
La majoria d’usuaris domèstics passen als grups RL1 i RL2. Amb la normativa anterior els trams tarifaris eren més generalistes, de manera que amb aquest nou esquema es busca un ajust més adient amb el consum de cada subministrament. Els consumidors domèstics què es trobaven entre la tarifa d’accés 3.1 i la 3.2 la gran majoria no passaven dels 15.000 kWh de consum de gas anuals, per això no tenia massa sentit mantenir-los dins una categoria que cobria fins a 50.000 kWh.

L’any de gas és el cicle de 365 dies en què es revisa el teu consum anual de gas per saber en quina franja et trobes i quin peatge de gas et correspon com a consumidor. L’any de gas coincidia amb l’any natural: de l’1 de gener al 31 de desembre. Amb la nova normativa, comprèn des de l’1 d’octubre d’un any fins al 30 de setembre del següent. A diferència del que passa amb els comptadors digitals, amb el gas els mesuraments del consum mensual i anual es continuen fent amb comptadors que cal revisar de manera presencial.

Desglossament dels costos dels peatges del gas

 • Peatge d’accés a les xarxes de transport i xarxes locals: Retribueixen tot el sistema de canalització, gasoductes i connexions exteriors.
 • Els cànons d’accés als emmagatzematges de gas: retribueixen els dipòsits subterranis per garantir un subministrament constant de gas als usuaris.
 • Peatge d’accés a les instal·lacions de regasificació: Una determinada part del gas consumit es transporta en estat líquid (GNL, Gas Natural Liquat). Abans de passar a la xarxa de transport, és necessari que una planta el transformi novament en gas de manera segura i controlada, i aquesta infraestructura és el que retribueix aquest peatge.
 • Càrrecs del sistema: Retribueixen els costos regulats del sistema diferents dels relacionats amb l’ús de les instal·lacions gasistes.

Els peatges d’accés estan inclosos dins de la factura de gas natural i s’abonen a través de dos conceptes: terme fix i terme variable. Aquest format no varia respecte de la normativa anterior.

Terme fixTerme variable
Peatge d’accésCànons d’accés als emmagatzematges de gas
Càrrecs del sistemaPeatge d’accés a les instal·lacions de regasificació
Es publicaran per separat els peatges d’accés de gas i els càrrecs del sistema. Fins ara els càrrecs estaven implícits en els peatges. A partir d’octubre, el client podrà veure l’import repercutit en concepte de càrrecs en el revers de la factura.

Càlcul de la factura

 • Terme fix:53,29 €/ KWh x (58/365) dies = 8,47 € (preus aproximats d’exemple)
  • Quota anual, repartida mensualment, per als subministraments no tele-mesurats. Mentre que els que disposin de subministraments tele-mesurats abonaran un terme fix per capacitat (€/kWh/dia i any).
 • Terme variable: 196 kWh x 0,057890 €/kWh = 11,35 €
  • La quantitat que es paga pel consum del període del gas natural efectiu i pot mostrar-se en la lectura estimada; quan no s’ha pogut accedir a la lectura la comercialitzadora fa una estimació sobre la base del teu consum i et cobra una aproximació. Amb la lectura real; quan s’ha pogut aportar la lectura de gas a la distribuïdora la comercialitzadora t’envia la factura de gas amb l’import exacte del que has consumit i no una aproximació.
 • Impost d’hidrocarburs: 196 kWh x 0,00234 €/kWh = 0,46 €
  • Es tracta d’un impost que apareix en 2012 (Llei 15/2012) i recau sobre el consum, la fabricació i importació d’hidrocarburs. A tots els kWh consumits cal aplicar-li aquest impost multiplicant cada kWh per 0.00234 €.
 • Import lloguer de comptador: 1,38 €
  • El preu del lloguer de comptadors per a un habitatge mitjà a Espanya és de 0.69€/mes, preu regulat per l’Estat. Aquest preu s’abona en la factura i es destina a l’empresa distribuïdora. Es paga per a permetre a la distribuïdora realitzar les corresponents lectures de gas natural per a facturar el consum.
 • IVA Base imposable: 8,47+11,35+0,46+1,38 = 21,66 x 0,21=4,54 €
  • L’IVA per a gas natural és del 21%. Per a aplicar-ho, abans cal sumar tots els conceptes anteriors i multiplicar-ho per 0.21

Com estalviar a la factura de gas. Calefacció i ACS

Per estalviar a la factura de gas i a qualsevol altra, la primera mesura sempre hauria de ser la millora de l’envolupant tèrmica. Posteriorment actuarem sobre els sistemes actius per a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’habitatges. La calefacció i ACS són la principal despesa energètica d’un habitatge. El valor de referència del CTE-HE per a demanda de calefacció a Barcelona és de 28,3 KWh/m2 per a un habitatge en edifici plurifamiliar.

Baixa la temperatura de la caldera

Per cada 5ºC que baixem estalviarem un 5% d’energia. Normalment les calderes treballant a 70-80 ºC, i podem reduir la temperatura a 45ºC per a ACS i 55ºC per a calefacció. D’aquesta manera quan obrim les aixetes per aigua calenta les obrirem per la banda esquerra, i no pel mig com abans, evitant barrejar aigua freda per aconseguir la mateixa temperatura que ara, amb l’estalvi que això suposa. Deixar sempre tancada a la dreta-freda, per no obrir l’aigua calenta, sinó és realment necessari.

Purga la instal·lació

Al principi de la temporada de fred, abans de posar en marxa la calefacció. El circuit ha d’estar parat, perquè l’aire quedi a la part alta del radiador. Quan un radiador no escalfa bé, no salta el termòstat, però la caldera segueix funcionant perquè no aconsegueix arribar a la temperatura programada, amb la despesa energètica que això comporta.

Començar sempre pels radiadors més propers a la caldera. Una vegada purgats, comprovar la pressió de la caldera. Ha d’estar entre 1-2 bars, si no és així, obrir la clau de pas de la caldera, suaument per omplir el circuit, fins a arribar a la pressió adequada.

Temperatura constant i moderada

Convé mantenir la calefacció entre 18 i 21 °C durant el dia, suficient per a estar a gust i no gastar excessivament. Tingues en compte que cada grau de més que pugis incrementarà la despesa en un 8%, aproximadament. La sensació tèrmica, es  la percepció de calor o fred d’una persona. Així en una estada a 18ºC podem tenir sensació de fred o calor segons si n’hi ha radiació directa de sol, es a dir, si les parets estan aïllades o no. Es molt important la temperatura superficial de les parets en la sensació de confort.

Vàlvules termostàtiques

Si no disposem de superfícies calentes que irradien calor cap al cos, haurem de pujar la temperatura de l’aire de 18ºC a 21ºC, amb un increment de despesa energètica d’un 15-20% per aconseguir la mateixa sensació de confort tèrmic. Això sol passar, si no tenim una envolupant tèrmica adequada. Unes vàlvules termostàtiques als radiadors, ens ajuden a regular la temperatura de manera compartimentada a cada estada, sense haver d’escalfar zones sense tant ús.

Radiadors en els punts freds

Qualsevol emissor de calefacció o radiador, ha d’estar col·locat en els punts més freds, normalment sota les finestres, D’aquesta manera amb la diferència de temperatura, es crea un corrent d’aire, augmentant la calor cedit per convecció. L’eficiència energètica d’un radiador mal ubicat a l’interior d’un habitatge pot reduir-se en un 30%. Aquesta mida també ajuda a evitar condensacions, per l’escalfament del parament interior, en els punts més sensibles, les finestres i els seus ponts tèrmics perimetrals.

Per descomptat evitar qualsevol element que pugui interrompre la convecció i radiació de l’emissor, i encara menys col·locar roba per escalfar. Podem afegir una làmina reflectora de radiadors, per aprofitar la radiació de calor a la paret de suport. No ventilar l’habitatge més de deu minuts. Amb 5-7 minuts és suficient per a airejar l’habitatge. Això sí, mentrestant no tinguis encesa la calefacció, perquè serà una despesa inútil.

Termostat programable

Baixa la temperatura si surts de casa. Si és per un període curt, de poques hores, baixa-la a uns 15 °C, però si és un dia o més, l’aconsellable és desconnectar-la. Apaga la calefacció, baixa les persianes i tanca les cortines i quan es posi el sol a l’hivern, així evitaràs fugides de calor a la teva casa de nit. Al llit, pots dormir perfectament si ja tens la casa caldejada, tapant-te en el llit amb nòrdics o mantes gruixudes. Durant el dia fes el contrari, puja les persianes i obre les cortines tot el que puguis perquè els raigs del sol escalfin la casa. Per això pot ser útil instal·lar un termostat programable que t’ajudi a gestionar la temperatura i els temps, de manera automàtica.

Perlitzadors a les aixetes

Són uns elements dispersors que barregen aire amb aigua, recolzant-se en la pressió i reduint d’aquesta manera el consum d’aigua, i conseqüentment l’energia necessària per obtenir l’aigua calenta. Tot estalvi d’aigua calenta, es estalvi a la factura de gas. Normalment les aixetes subministren caudals de 14-17 l/min. Amb els perlitzadors ho podem limitar a 4-6 l/min. Amb pressions de 2,5 Kg/m3 es pot estalviar un 50% i amb 3,00 Kg/m3 o mes un 70%.

Preses d’ACS per a rentadora i rentavaixelles

. Si em de fer canvis a la instal·lació d’aigua, preveurem preses d’aigua calenta a mes de la freda, per a electrodomèstics bitèrmics (equipats amb connexions d’igua freda i calenta) Els electrodomèstic bitèrmics prenen l’aigua freda directament de la xarxa, o la calenta procedent de la caldera de l’habitatge. Així al no escalfar l’aigua i rebre-la directament de la xarxa d’ACS, a part de reduir el temps de rentat, suposen un estalvi energètic del 30%, respecte a rentadores i rentavaixelles tradicionals.

Cuina a gas i calor residual

Les cuines més eficients són les que funcionen amb gas, és molt més eficient produir calor amb gas que amb electricitat. També son les que produeixen menys emissions, uns 200 grams de CO2 per cada kWh, davant dels 450 grams que produeix la vitroceràmica i els 360 grams de les plaques d’inducció. Obrir el forn mentre s’està cuinant alguna cosa consumeix gairebé un 20% d’energia pel fet que s’escapa la calor produïda.

Utilitzar olles a pressió aconsegueix estalviar un 50% en el subministrament de gas natural. Intentar aprofitar la calor residual quan s’està cuinant ajuda a estalviar. Recorda que per reduir el consum i les emissions en una cuina de gas és fonamental mantenir nets els cremadors i eliminar tots els residus, per poder estalviar a la factura de gas.

Tarifa d’últim recurs (TUR)

La Tarifa Últim Recurs (TUR) de gas natural és una tarifa del mercat regulat del gas, i els seus preus estan fixats pel Govern. Es tracta d’una tarifa de gas pensada per a protegir el petit consumidor, ja que està regulada pel Ministeri d’Indústria i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). És una tarifa dirigida a clients amb un consum menor de 50.000 kWh de gas natural a l’any i té dues tarifes d’accés diferents.

TarifesConsumsTerme fix €/mesTerme variable €/kWh
TUR.1Consums de fins a 5.000 kWh/any4,260,04997468
TUR.2Consums d’entre 5.000 i 50.000 kWh/any8,020,04234768
TUR.1: Lars amb gas natural per a cuinar o escalfar aigua TUR.2: Llars amb gas natural per a cuinar o escalfar aigua, i que també tenen calefacció. Resolució de 24 de juny de 2021, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs de gas natural.

La tarifa TUR només l’ofereixen les comercialitzadores de Referència, encara que no totes tenen subministrament de gas natural. El preu és el mateix per a totes les comercialitzadores de referència, i s’actualitza en funció del cost del gas natural en les subhastes del mercat i es publiquen en el BOE. Qualsevol consumidor pot contractar la Tarifa Últim Recurs de gas natural si així ho desitja. Tan sols ha de posar-se en contacte amb alguna de les quatre Comercialitzadores de Referència que l’ofereixen. (Veure a Estalviar a la factura elèctrica). L’únic requisit per a poder contractar la tarifa de gas és no consumir més de 50.000 kWh a l’any, una xifra bastant allunyada de la mitjana de consum anual dels clients domèstics.

A l’hora de decantar-se per el mercat lliure o el regulat amb la TUR és important que l’usuari conegui les característiques bàsiques de cadascuna de les tarifes. La més important és el preu. Si trobem una tarifa lliure igual o per sota de la TUR, es més recomanable; amb un tarifa de mercat lliure, el preu es mantindrà estable durant la durada del contracte (12 mesos), amb la tarifa TUR el preu s’actualitza cada 3 mesos.

Bo Social Tèrmic

Entre els clients que vulguin acollir-se a les ajudes del Bo Social Tèrmic pot sorgir el dubte de si han de tenir contractada una tarifa TUR. La resposta és que no, ja que el Bo Social Tèrmic es concedeix automàticament a tots aquells consumidors vulnerables que siguin beneficiaris del Bo Social Elèctric, independentment que tinguin contractada una tarifa de gas del mercat regulat o del mercat lliure.

Manteniment

No incloure quotes o serveis de manteniment, es estalviar a la factura de gas, i al teu pressupost domèstic.

La revisió de la caldera està regulada pel Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) que indica que l’usuari ha de revisar cada dos anys la seva caldera de gas. Si son calderes de gasoil han de revisar-se cada any. La inspecció periòdica de la instal·lació de gas de l’habitatge s’ha de fer cada 5 anys, 4 anys al País Basc, i te un cost aproximat de 50,00 €.

Calderes

Caldera convencional / Caldera de condensació

Segons la normativa europea de disseny ecològic, a partir del 26 de setembre de 2015 es prohibeix la fabricació de calderes que no siguin de condensació. La condensació aporta estalvis en la factura del gas de fins a un 30% sobre una caldera tradicional, però pot arribar a ser de prop d’un 40% si es combina amb radiadors de baixa temperatura. Es necessita dur a terme un manteniment periòdic per al bon rendiment i estalvi energètic. El propietari de la caldera és responsable que es faci la revisió dins del termini. La revisió pot fer-la qualsevol professional autoritzat, ja sigui de la marca de la caldera o un tècnic independent.

En el cas dels escalfadors d’aigua, aquesta revisió obligatòria ha de realitzar-se cada 5 anys. Les calderes de potència superior (<70kW) s’han de revisar cada any, i en cas de tenir un escalfador de fins a 24,4 kW (11 litres), la revisió s’ha d’efectuar cada cinc anys. Les calderes comunitàries es revisen cada mes.

Inspecció de la instal·lació

La companyia distribuïdora del gas és responsable de comunicar la necessitat de realitzar aquesta revisió a l’usuari. Ho farà 3 mesos abans del termini fixat per llei. L’usuari pot realitza la revisió amb qualsevol empresa o professional autoritzat. La llei obliga a que el cost de la inspecció, independentment de qui la realitzi, sempre es pagarà en la factura ordinària del gas, ja que son las distribuïdores, (no confondre amb les comercialitzadores), qui tenen el monopoli de la gestió. En el cas català, Nedgia Catalunya del grup Naturgy, antigament Gas Natural Catalunya.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.