Estalviar a la factura elèctrica

Estalviar a la factura elèctrica. ConsumPer començar hem de identificar els diferents apartats per tratar d’estalviar a la factura elèctrica. Amb una revisió ràpida, analitzarem els possibles estalvis econòmics. En el BOE núm 131 del 30 de maig de 2014, s’estableix el contigut mínim i model d’una factura d’electricitat.

Estalviar a la factura elèctrica. Model de factura

Com estalviar a la factua elèctrica? 

Dades i resum de la factura. A l’encapçalament trobarem el logo i dades de l’empresa comercializadora amb la que contractem el servei, les dades de la factura amb l’import total, els períodes facturats, les dades del client, i una factura resum, amb els conceptes desglossats.  Hem de fixar-nos en el nom de la comercializadora, per si volem contractar en el mercat regulat el PVPC (Preu de Venda al Petit Consumidor, abans TUR Tarifa d’Últim Recurs), l’única modalitat disponible en cas de poder acollir-se al bo social. Amb el bo social el descompte es d’un 25% en el terme de potència i en un altre 25% en el d’energia. Si abaixem la potència contractada per sota de 3 KW l’obtindrem automàticament.

Estalviar a la factura elèctrica. Bo socialAmb el PVPC tindrem un preu variable amb la tarifa regulada, sense serveis addicionals ni descomptes. Aquestes comercialitzadores no ofereixen preus fixes competitius. Altra novetat es que amb el nou comptador, s’aplica a cada consum horari el preu que correspongui. Es una bona tarifa, però els vaivens del mercat poden donar alguna sorpresa. Es recomana aquesta tarifa si no es vol estar pendent continuadament de les noves ofertes, o si ens podem acollir al bo social. Es pot sortir del mercat regulat i tornar a ell. Amb el PVPC han d’aplicar totes el mateix preu. A les comercialitzadores no els agrada aquesta tarifa perquè els impedeix oferir altres serveis.

En el mercat lliure tot depèn del que es pacti amb la comercilitzadora. N’hi han bones tarifes, però també molt dolentes. El mes habitual es trobar-se amb tarifes fixes. La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) a la seva web, te disponible un comparador d’ofertes i també, entre d’altres, un simulador de la factura elèctrica.

Estalviar a la factura elèctrica. Comercialitzadores

Informació del consum elèctric. Aquí trobarem les lectures registrades en les diferents tarifes. Si no tenim discriminació horària només tindrem una tarifa (P1, o període pla). Figuraran les lectures anterior i actual, i el total del període (KWh) informant de si es estimada o real, amb la data, que haurà de coincidir amb les dates del període facturat en l’encapçalament de la factura. A la banda dreta hi haurà un resum gràfic dels historials de consum durant els últims 14 mesos, la despesa mitjana diària €/dia, i el consum acumulat a l’últim any en KWh. Es molt important donar la lectura real, perquè no s’acumulin possibles consums reals, per sobre de les lectures estimades.

Estalviar a la factura elèctrica. Consum

Dades del contracte. Podrem consultar la potència que tenim contractada (en KW 2,30/3,45/4,60/5,75/6,90/8,05/9,20…) i amb quina tarifa (2.0A/2.0DHA/2.0DHS). Si tenim el PVPC o no, i si la lectura es amb comptador digital o amb ICP, encara que tinguem un comptador digital instal·lat. En aquest cas els rangs de potència contractada poden variar (2,20/3,30/4,40/5,50/6,60/7,70/8,80…) Molt important tenir sempre identificats el CUPS (Codi Unificat del Punt de Subministrament) i el núm de contracte de subministrament de la distribuïdora, imprescindibles per fer molts tràmits.

Estalviar a la factura elèctrica. Discriminació horàriaQuant tinguem la possibilitat de concentrar un 30% del consum elèctric en hores vall (el consum de la rentadora en un habitatge bàsic), haurem de tramitar la tarifa amb discriminació horària (abans tarifa nocturna), passant de la 2.0A (normal) a la 2.0DHA (discriminació horària), per tal d’aprofitar els preus mes econòmics, acumulant el màxim consum elèctric en aquesta franja. Hem de tenir en compte que disposarem de 10 h punta (P1) amb un preu d’un 19% mes car, i 14 h vall (P2) amb un preu d’un 46 % mes barat, en el terme d’energia. A mes quantitat de consum concentrat en hores vall, mes estalvi econòmic, tenim en compte que l’horari es de 12:00 a 22:00 a l’hivern i de 13:00 a 23:00 a l’estiu, i que això es manté durant els caps de setmana. També disposem de la tarifa supervalle 2.0DHS, amb tres trams horaris de consum, no aconsellable per a habitatges, mes pensat per a empreses, o per recàrrega de cotxes elèctrics. En tots els casos el preu del terme de potència es manté fixe per a tots els períodes.

Estalviar a la factura elèctrica. Tarifes

Detall de la factura. 

Facturació per potència contractada. Resultat de multiplicar la potència contractada (KW) per el preu del terme de potència €/KW i any i el nombre de dies del període de facturació. Pot estar desglosat en dues parts; la part corresponent al peatge d’accés, i el marge de comercialització:

  • 3,30 KW x 38,043426 €/KW i any x (35/365) dies = 12,03 € (peatge d’accés)
  • 3,30 KW x 3,113 €/KW i any x (35/365) dies = 0,98 € (marge de comercialització)
  • 38,043426 + 3,113 €/KW i any = 41,1564 €/365 dies = 0,1127 €/KW al día

Estalviar a la factura elèctrica. ElectrodomèsticsPer estalviar a la factura elèctrica, en aquest cas, hauriem de reduir la potència contractada. En un habitatge mitjà, es molt probable que puguem reduir la potència per sota dels 3 KW (2,30 KW), si no tenim calefacció i aigua calenta, alimentada amb electricitat. Encara i així, si assumim que haurem d’administrar la quantitat d’electrodomèstics que conectem a l’hora, podrem provar d’abaixar la potència per sota dels 3 KW, afegin l’estalvi del bo social, si ho contractem amb una comercialitzadora de referència, com ja hem dit abans. Es pot fer un càlcul aproximat, sumant les potències dels electrodomèstics, que tenim a casa (1000 W = 1 KW),  comptant amb una certa tolerància que tenen els ICP. La potència es bàsicamente el máxim d’electricitat que pots consumir en un mateix moment. La potència que tenim contractada a Espanya entre tots els consumidors es 1/3 major que la que n’hi ha realment instal·lada. Així que tenim, de mitjana, marge més que suficient per a baixar la potència contractada. Tant el canvi de potència com el canvi de tarifa tenen un cost de 11,00 €.

Facturació per electricitat consumida. Resultat de multiplicar el consum d’electricitat durant el període de facturació (KWh) per el preu del terme d’energia €/KWh. Pot estar desglossat en dues parts; la part corresponent al peatge d’accés, i el import del cost horari d’electricitat:

  • 90 KWh x 0,044027 €/KWh = 12,03 € (peatge d’accés)
  • 90 KWh x 0,091351 €/KWh = 0,98 € (cost de l’energia)
  • 0,044027 + 0,091351 €/KWh = 0,1353 €/KWh 

També podeu veure com podem reduir el consum energètic i estalviar a la factura elèctrica en