Eraikinaren liburua. ITE

Lehenengo ITE eta gero Eraikinaren Liburua

Eraikinaren Liburua derrigorrezko kontrola da 45 urtetik gorako familia anitzeko eraikin guztientzat. Eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostena jasotzen den egunetik aurrera, teknikari eskudun bat enkargatu beharko da. Gaitasun-ziurtagiria administrazioak ematen du ITE txosten honetan jasotakoaren arabera. 1950. urtetik gorako familia anitzeko etxebizitzei dagokienez, honako egutegia ezartzen da eraikinaren ikuskapen teknikoa gainditzeko.

familia anitzeko ITE eraikin zaharrak

Familia bakarreko etxebizitza-eraikinetarako: kanpoan geratuko dira eraikin nagusia, entitate eraikitzaile gutxiko eraikuntza osagarriak kenduta, bide publikotik, erabilera publikoko guneetatik eta ondoan dauden ustiategietatik 1,5 metro edo gehiago bereizita daudenak. Era berean, egutegi honetan ezarritako epeetara iristeko unean indarrean dagoen okupazio-ziurtagiria duten familia bakarreko etxebizitzen eraikinak. Ez dute eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostena aurkezteko betebeharrik, bizigarritasun-ziurtagiri hori iraungitzen den egunera arte.

Familia bakarreko ITE eraikin zaharra

Gehiago irakurri…