ITE Eraikinen Ikuskapen Teknikoa

Guztiak  familia anitzeko eraikinek eta familia bakarreko etxeak mediana artekoak, 45 urte baino gehiago dituztenak, gainditu behar dituzte ITE eraikinen ikuskapen teknikoa . Ikuskapen hau ondasunen kontserbazio egoera eta eraikuntza posibleak edo gabezia funtzionalak egiaztatzea helburu duen aldizkako kontrol sistema derrigorrezkoa da. ere bai  oso garrantzitsuak dira  proposamenak  eraikinaren iraunkortasuna, ekoeraginkortasuna, funtzionaltasuna eta irisgarritasun baldintzak hobetzeko teknikak.

ITE Eraikinen Ikuskapen Teknikoa

Larritzat edo oso larritzat sailkatutako gabezien kasuan, teknikari nagusiak komunikatu beharko du, berehala eta honen bidez inprimatuta ,  bai higiezina eta baita eraikina dagoen udaletxea ere, berehalako arriskuaren egoera eta, hala badagokio, kautelazko eta premiazko segurtasun neurrien proposamena.  eta gabeziak zuzentzeko epe adierazgarria.

The ITE eraikinen ikuskapen teknikoa teknikari eskudunak egindako eraikinaren ikusizko ikuskapenean oinarritutako prozedura da teknikari nagusia , ITE txostena oinarritzat hartuta, horrekin batera, CA gaitasun agiria eskatzen zaio administrazio eskudunari. ITEren helburu nagusia bizitegi-eraikinen mantentze-kultura sustatzea eta eraikinak dauden egoeraren ezagutza erraztea da, jabetzak edo jabeen komunitateek, ekintzak programatu ditzakete eta onartu behar diren funtsen ekarpena adostu dezakete, etxebizitzak birgaitzeko, kontserbatzeko eta baldintza teknikoetara egokitzeko. Bizitegi eraikinak familia bakarreko etxeak duten Okupazio ziurtagiria egutegi honetan ezarritako epeak betetzeko unean indarrean ez daude eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostena aurkezteko bizigarritasun ziurtagiri hau iraungitzen den egunera arte.

Gehiago irakurri…

Eraikinaren liburua. ITE

Eraikinaren liburua. Epeak

Eraikuntzaren Liburua 45 urtetik gorako familia anitzeko eraikin guztientzako derrigorrezko kontrola da (eta familia bakarreko zenbait etxetarako) eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostena jasotzen den egunetik hasita, hau da, “eskumena duen teknikariari eskatu behar zaio eta administrazio eskudunak ITE txosten honetan jasotakoaren arabera emandako gaitasun ziurtagiria.

Gehiago irakurri…