Nou model energètic

L’edificació jugarà un paper cada vegada més important en el nou model energètic basat en l’empoderament del ciutadà, passant d’element passiu, a generador d’estalvi energètic i agent actiu productor. Serà a l’edifici on s’integrarà la producció d’energia distribuïda amb energies renovables, on es podrà fer efectiu l’autoconsum. Un canvi de model des de l’oligopoli dels combustibles fòssils, a l’eficiència energètica en xarxa descentralitzada, amb energia renovable disponible a qualsevol punt del planeta.

La generació de la nova habitabilitat en un entorn de reducció d’emissions depèn de la continua evolució de l’edificació des de l’actual situació d’emissor de GEH passant a un sector “zero emissions” i a l’última instància un sector imbornal de GEH. Es a dir la millor manera de construir, es no construïnt 

Les Directives Europees d’Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d’Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) estableixen que tots els edificis objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d’eficiència energètica, i promocionar que els edificis de nova construcció siguin de consum d’energia gairebé zero. L’edificació és el sector amb més potencial de millora energètica. A Catalunya el 60% del nostre parc d’habitatges es anterior al 1980, l’inici del marc normatiu obligatori de l’aïllament tèrmic. Únicament un 5% dels nostres edificis i habitatges certificats energèticament pertanyen a les tres millors categories. El potencial mitigador global del sector de l’edificació es dels mes alts amb un marge  de 5,30-6,70 Gt CO2-eq /any.

Encara que això només sigui un primer pas per al nou model energètic, ni propietaris ni usuaris donen molta importància encara a la qualificació energètica, tot i que afecta, i molt a les seves butxaques. Per als propietaris es tradueix en un major valor de l’actiu, i per als usuaris, una millora en l’estalvi de les factures energètiques, i del benestar de la llar, fan que es pugui rendibililitzar en diners i salut. Avui dia encara existeix un desconeixement sobre la informació que proporciona el certificat energètic i per a que serveix. Pocs son els llogaters que demanen per la qualificació a l’arrendar. La seva gran preocupació  es la renda.

La despesa energètica en un habitatge amb etiqueta G costa 2.500 €/any, abastir un habitatge A suposa 200 €/any. En el cas d’un immoble E, qualificació no molt difícil d’assolir, serien 1.200 €/any. Es molt important que les administracions emprenguin polítiques de conscienciació, informant de la importància de l’estalvi energètic.
    Accepto la Política de privacitat