Sant Llorenç. Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior

Rehabilitació energètica amb sitema d’aïllament tèrmic exterior, Terrassa.

Els edificis de titularitat pública (Adigsa) en el barri de Sant Llorenç de Terrassa patien greus problemes en quant a patologies per condensacions, a causa de la nula resposta a la manca d’aïllament tèrmic dels tancaments de façana. Amb aquestes intervencions es tractava de proporcionar una envoltant tèrmica als edificis i equipar les calderes i cuines amb una extracció de fums adequada.

La solució ve de la ma d’un aïllament tèrmic exterior amb poliestirè expandit, fixat amb ancoratges i morter adhesiu al parament de façana, amb perfileria d’acer galvanitzat a bases, cantonades, i altres punts conflictius. Un revestiment amb malla de fibra de vidre per unificar les superficies i juntes entre panells, acabat amb un gruix continu plàstic. Un sistema d’aïllament tèrmic exterior (SATE), que evita els ponts tèrmics i aprofita la inèrcia tèrmica dels murs de façana, al estar l’aïllant situat a la cara externa de l’element constructiu. El seu muntatge per l’exterior amb bastides, permet que els veïns puguin fer vida normal, durant el transcurs de les obres. Aquest sistema serà el mes utilitzat en un futur pròxim, per la tant necessària rehabilitació energètica del nostre parc edificat.

Sitema d’Aïllament Tèrmic Exterior, SATE.

EL SATE sistema d’aïllament tèrmic exterior, dificulta la transmissió de la temperatura exterior a l’interior, aconseguint disminuir notablement el pas de calor en els tancaments en els quals es col·loca, i d’aquesta manera es redueix de manera molt apreciable el consum d’energia emprat en les instal·lacions de climatització, per mantenir l’edifici a la temperatura adequada.

A més, amb els aïllaments tèrmics estalviem energia i reduïm despeses, ja que l’aïllament tèrmic permet estalviar fins a un 50% de l’energia que s’utilitza per a la calefacció o l’aire condicionat. Els edificis milloren substancialment la seva confortabilitat en no estar tan exposats a les incidències de les temperatures exteriors.

Feu la vostra consulta

Barri de Sant Llorenç.

La barriada de Sant Llorenç va néixer en una primera fase, arran de l’edificació del polígon d’habitatges de l’Obra Sindical del Hogar el 1955. La segona fase de construcció fou al començament de la dècada del 1960, amb gratacels més elevats. La configuració del barri es va completar el 1964 amb la tercera fase constructiva, aprofitant els terrenys del campament militar que hi havia instal·lat a la zona propera a Can Montllor.

La denominació del barri fa referència al massís de Sant Llorenç del Munt, que s’alça com a teló de fons del polígon d’habitatges. Precisament molts dels noms dels carrers de la zona són agafats de la toponímia de la muntanya : la Mola, el Montcau, el Cavall Bernat, la Castellassa, Castellsapera, la Cova Simanya… La festa major és la segona setmana de juny. Compta amb un institut d’ensenyament secundari, l’IES Cavall Bernat.

    Accepto la Política de privacitat