Rehabilitar i desgravar

Desgravacions fiscals per a rehabilitació amb Next Generation EU

Les deduccions fiscals son una part més dels ajuts, gens menyspreable, dels fons NextGenerationEU, per a fomentar la rehabilitació d’habitatges, i poder desgravar les despeses de la rehabilitació energètica de la façana. Per aconseguir els diversos aventatges, s’han de coneixer tots els reials decrets que regulen la matèria, rehabilitar i desgravar. Deducció de la rehabilitació energètica.

A.- Deducció en la quota de l’IRPF / RDL 19/2021 del 5 d’octubre

1.- Deducció del 20% de les quantitats satisfetes des del 06/10/21 al 31/12/23, de les obres realitzades en un habitatge, per reduir la demanda de calefacció al menys un 7%, en el període impositiu en el que s’expedeix el certificat i sempre abans del 01/01/24. Base màxima per any 5.000 €.

2.- Deducció del 40% de les quantitats satisfetes des del 06/10/21 al 31/12/23, de les obres realitzades en un habitatge, per reduir el consum d’energia primària no renovable al menys un 30%, o es millora la qualificació energètica per aconseguir una classe A o B, en el període impositiu en el que s’expedeix el certificat i sempre abans del 01/01/24. Base màxima per any 7.500 €.

3.- Deducció del 60% de les quantitats satisfetes des del 06/10/21 al 31/12/23, de les obres realitzades en un edifici d’habitatges, per reduir el consum d’energia primària no renovable al menys un 30%, o es millora la qualificació energètica per aconseguir una classe A o B, en els anys 2021, 2022, i 2023 en relació a les quantitats satisfetes a cada any. Base màxima per any 5.000 € (base màxima acumulada de 15.000 €). Si s’excedeix un exercici la base màxima, es pots traslladar al 4 anys següents

Condicionants

  • Cal fer dos certificats, el certificat d’eficiència energética d’abans de fer les obres, i el de desdrés, expedit pel tècnic competent. No és vàlid si ja s’han iniciat les obres, si es vol desgravar l’eficiència energètica.
  • Les quantitats satisfetes en efectiu no donaran dret a deducció. Els pagaments hauran de ser per transferència, targeta, xec o ingrés en compte.
  • No formaran part de la base de deducció les quantitats subvencionades.
  • Les 3 desgravacions son incompatibles entre si respecte la mateixa obra.
  • L’actuació ha de ser de > o = de1.000 € per habitatge (art 44.1. RD 853/2021)

Per rehabilitar i desgravar, consulta també el post >>> Rehabilitació energètica amb Next Generation EU

Rehabilitar i desgravar Novetats de l'agència tributària RDL 19/2021

Llegir-ne més…