El tècnic de capçalera, saps qui és?

Tècnic de Capçalera. Fira Rehabilita

Entrevista a Sònia i Joan Ramon, sobre la promoció del tècnic de capçalera a la fira Rehabilita

L’Aparellador, el tècnic de capçalera. Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a la seva qualitat ambiental, i estalvi energètic, millorant la transmitància tèrmica de la seva envolupant i el confort de l’usuari. Així com les seves instal·lacions, implementant energies renovables amb autoconsum, i condicions d’accessibilitat. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment, assegurar-ne el correcte manteniment, i la sostenibilitat del projecte.

Llegir-ne més…