El tècnic de capçalera, saps qui és?

Tècnic de Capçalera. Fira Rehabilita

Entrevista a Sònia i Joan Ramon, sobre la promoció del tècnic de capçalera a la fira Rehabilita

L’Aparellador, el tècnic de capçalera. Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a la seva qualitat ambiental, i estalvi energètic, millorant la transmitància tèrmica de la seva envolupant i el confort de l’usuari. Així com les seves instal·lacions, implementant energies renovables amb autoconsum, i condicions d’accessibilitat. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment, assegurar-ne el correcte manteniment, i la sostenibilitat del projecte.

El tècnic de capçalera és el professional que vetlla per la conservació, manteniment i rehabilitació de l’habitatge, millorant el confort de les persones. És el metge que té cura de la salut de la casa. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador, és un professional amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció.

Encara manca una cultura de manteniment arrelada al sector de l’edificació. Quant hom compra o lloga un pis, no ens preocupem d’assessorar-nos per un professional, i ens deixem portar només per raons economicistes. Hi ha una creença que com a usuaris no hem de fer res, que el nostre edifici es per a tota la vida, tant sols mirem que l’interior de l’habitatge s’adeqüi als nostres gustos personals sense mes criteri. No passa això si comprem un cotxe, o anem al metge. Aquí si que tenim arrelats uns costums. Tenim clar que no cal patir una avaria greu, per haver de fer revisions periòdiques o dur un tipus de vida saludable.

Tècnic de capçalera. Contractació

La Generalitat de Catalunya mintjançant el decret 67/2015  regula la ITE (inspecció tècnica dels edificis d’habitages obligatòria des de 2011) i el llibre de l’edifici, anàlogament a la ITV dels cotxes. Els edificis han de tenir un pla de manteniment al llarg de tota la vida útil, que quedin registrats en el llibre de l’edifici, a partir de les incidències trobades a la inspecció tècnica. S’ha de documentar, tota intervenció de reparació, reforma o rehabilitació. Aquestes intervencions les pot fer el propi tècnic de capçalera, si son del seu àmbit d’actuació, o encarregar-les a un altre tècnic especialista. La ITE l’han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars de mes de 45 anys.

El llibre de l’edifici s’ha de lliurar al president o presidenta de la comunitat de veïns, fent-se saber als propietaris que el tenen a llur disposició. El propietari únic d’un edifici o habitatge, ha de dipositar una còpia del llibre a l’oficina del registre de la propietat, durant la vida útil de l’edifici. En posteriors transmissions, el llibre s’ha de lliurar sempre als nous adquirents.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.