El tècnic de capçalera, saps qui és?

Tècnic de Capçalera. Fira Rehabilita

Entrevista a Sònia i Joan Ramon, sobre la promoció del tècnic de capçalera a la fira Rehabilita

L’Aparellador, el tècnic de capçalera. Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a la seva qualitat ambiental, i estalvi energètic, millorant la transmitància tèrmica de la seva envolupant i el confort de l’usuari. Així com les seves instal·lacions, implementant energies renovables amb autoconsum, i condicions d’accessibilitat. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment, assegurar-ne el correcte manteniment, i la sostenibilitat del projecte.

El tècnic de capçalera és el professional que vetlla per la conservació, manteniment i rehabilitació de l’habitatge, millorant el confort de les persones. És el metge que té cura de la salut de la casa. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador, és un professional amb la preparació tècnica idònia per assumir aquesta funció.

Encara manca una cultura de manteniment arrelada al sector de l’edificació. Quant hom compra o lloga un pis, no ens preocupem d’assessorar-nos per un professional, i ens deixem portar només per raons economicistes. Hi ha una creença que com a usuaris no hem de fer res, que el nostre edifici es per a tota la vida, tant sols mirem que l’interior de l’habitatge s’adeqüi als nostres gustos personals sense mes criteri. No passa això si comprem un cotxe, o anem al metge. Aquí si que tenim arrelats uns costums. Tenim clar que no cal patir una avaria greu, per haver de fer revisions periòdiques o dur un tipus de vida saludable.

Tècnic de capçalera. Contractació

La Generalitat de Catalunya mintjançant el decret 67/2015  regula la ITE (inspecció tècnica dels edificis d’habitages obligatòria des de 2011) i el llibre de l’edifici, anàlogament a la ITV dels cotxes. Els edificis han de tenir un pla de manteniment al llarg de tota la vida útil, que quedin registrats en el llibre de l’edifici, a partir de les incidències trobades a la inspecció tècnica. S’ha de documentar, tota intervenció de reparació, reforma o rehabilitació. Aquestes intervencions les pot fer el propi tècnic de capçalera, si son del seu àmbit d’actuació, o encarregar-les a un altre tècnic especialista. La ITE l’han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars de mes de 45 anys.

El llibre de l’edifici s’ha de lliurar al president o presidenta de la comunitat de veïns, fent-se saber als propietaris que el tenen a llur disposició. El propietari únic d’un edifici o habitatge, ha de dipositar una còpia del llibre a l’oficina del registre de la propietat, durant la vida útil de l’edifici. En posteriors transmissions, el llibre s’ha de lliurar sempre als nous adquirents.

Comparteix a les xarxes

Publicació disponible en: Català

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.