Terciari

Si necessites una auditoria energètica per conèixer el consum d’un edifici plurifamiliar o d’un edifici terciari, i les possibles intervencions per estalviar i millorar el confort i  la salut dels seus ocupants, es pot diagnosticar una intervenció de baix cost, modificant patrons de consum, i posteriorment invertir els estalvis en millora d’estratègies passives i d’equipaments de climatització 

 

Auditoria i balanç energètic

 • Diagnosi de l’edifici
 • Obtenció del balanç energètic.
 • Disseny i estimació

 

 

 

Simulacions energètiques 

 • Reducció de la demanda
 • Eficiència dels sistemes actius
 • Energies renovables
 • Optimització de la gestió
 • nZEB
 

 

Gestió energètica

 • Protocols d’actuació
 • Implantació d’un pla de millora
 • Seguiment dels resultats
 • Verificació de l’amortització