Rehabilitar! per què...?

Per manteniment

El teu habitatge o comunitat de veins, necessita la ITE?

Per salut i medi ambient

El confort tèrmic i la salut estan íntimament lligades

Canvia de model energètic

Vols reduir despessa energètica i emissions?

Arquitecte Tècnic.

Decreixement 

El potencial mitigador global del sector de l’edificació es dels mes alts amb un marge de 5,30-6,70 Gt CO2-eq / any. L’única opció de reducció d’emissions del sector es que la reducció d’emissions  degudes a l’ús d’energia en el parc existent superi les emissions produïdes per l’ús d’energia en els edificis nous i les emissions generades per a construir-los. Es a dir hem de rehabilitar energèticament el parc construït, per poder transformar el sector en un embornal d’estalvi energètic, donat el gran potencial de millora. La manera més sostenible de construir, es no construint.

Sóc un professional de confiança i proximitat, amb tracte personalitzat, el tècnic de capçalera que te cura de casa teva. Col·legiat 9463, amb una experiència-preparació tècnica de més de 20 anys, i el suport del col·legi professional d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, que certifica la meva competència. Aquí l’enllaç al directori de col·legiats

joanra.fernandez@rehabitat.cat

669 801 141 whatsapp / telegram

Publicació disponible en: Català Castellano Euskara Galego-Português