Rehabilitar..! per què?

Ajuts i subvencions

El teu habitatge o comunitat de veins, necessita fer obres?

Per salut i medi ambient

El confort tèrmic i la salut estan íntimament lligades

Canvia de model energètic

Vols reduir despessa energètica i emissions?

Arquitecte Tècnic

Agent rehabilitador 

El potencial de millora del sector de l’edificació en quant a rehabilitació energètica, es molt alt degut a l’antiguitat del parc edificat existent. Es una oportunitat per a l’actualització del manteniment, accesibilitat, confort tèrmic i seguretat estructural dels edificis, per posar al dia els nostres habitatges, superant l’estat actual material, en benefici tant de la salut, com de l’economia de les persones, i del medi ambient, mitjançant la reducció d’emissions  degudes a l’ús d’energia en climatització. Això requereix d’ajuts i subvencions per a benefici dels que viuen en edificis de més antiguitat i pitjor qualitat ambiental i energètica, especialment la classe treballadora. Es a dir, hem de rehabilitar el parc construït, per poder transformar el sector en una eïna socioeconòmica de primer ordre. La manera més ecològica de construir, es la rehabilitació energètica.

Sóc un professional de confiança i proximitat, amb tracte personalitzat, el tècnic de capçalera que te cura de casa teva. Col·legiat 09463, amb una experiència-preparació tècnica de més de 20 anys, i el suport del col·legi professional de l’Arquitectura Técnica de Barcelona, que certifica la meva competència. Aquí l’enllaç al directori de col·legiats

joanra.fernandez@rehabitat.cat

669 801 141 whatsapp / telegram