Assumeix tècnic

Assumeix tècnic, si has d’actualitzar, rehabilitar o reformar el teu habitatge, o necessites informació sobre possibles subvencions, comprar o llogar. Assessora’t des d’un punt de vista d’eficiència energètica, benestar i salut. No saps la quantitat de mal de caps que podràs estalviar-te. No et deixis arrossegar per criteris economicistes. També podràs demanar la cèdula d’habitabilitat, el certificat energètic, o la inspecció tècnica de l’edifici.

SOL·LICITA AQUÍ PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

  • Inspecció tècnica d’edificis. ITE
  • Valoro i diagnostico l’estat de conservació de l’edifici per informar-te de les mesures de millora necessàries.
  • Assumeix tècnic, per dirigir i gestionar les obres que calen per rehabilitar l’edifici de la teva comunitat.
  • Planifico i gestiono un pla de manteniment preventiu i correctiu.
  • Adequo el teu habitatge als nous requeriments de qualitat i accesibilitat, aprofitant les possibles subvencions.
  • Estudio i avaluo l’adequació de les seves condicions d’eficiència energètica i d’aprofitament local d’energies renovables.
  • Assessoro per reduir la factura energètica i les emissions de Co2 del teu habitatge.
  • Certificat per:

Aparellador Tècnic de capçalera
    Accepto la Política de privacitat