Can Uriach

Conjunt d’illa de tres edificis, un de nova planta i dos rehabilitats.

Conjunt d’illa de tres edificis un de nova planta i dos rehabilitats, per a us industrial, d’habitatges i locals comercials, a l’antiga illa dels laboratoris Uriach. S’adequa un edifici protegit, un altre d’antic us industrial, i un de nova planta a l’illa envoltada pels carrers Degà Bahí, Ripollès, Nació i Muntanya, al bellmitg del barri Camp de l’Arpa. Es rehabilita un vell teixit industrial creant nous espais lliures. Destaca l’edifici de la cantonada Degà Bahí – Nació, amb un cos vertical  de planta baixa i cinc plantes pis que acull les oficines i un d’horitzontal de planta baixa i dues plantes pis, que acull part dels laboratoris, la biblioteca i habitatge del guarda.

L’estructura és de formigó armat en els edificis de nova planta, amb una planta subterrània, i de perfils d’acer laminat soldats a partir de la planta baixa, en els edificis rehabilitats. Els acabats de façana són de granet a la base, aplacats de pedra calcària a les façanes del carrer i estucats blancs a les façanes interiors. A les façanes la fusteria i la composició dels buits, varia segons el carrer, adptant-se als espais.

És un interessant exemple d’edifici industrial de qualitat  insertat en una trama on es combinen l’habitatge i la indústria.

Feu la vostra consulta

Barcelona la ciutat química.

Al llarg del segle XVIII va arribar a Catalunya el moviment enciclopedista, que va generar lligams amb els estudis de Tolosa de Llenguadoc i Montpeller, fites importants en la introducció i difusió de la ciència i  la química a Barcelona. Sant Martí de Provençals, integrat a Barcelona el 1897, és un important nucli industrial, amb força producció química, juntament amb Badalona.

Com a exemple de fabricació de productes quotidians podem citar el laboratori de productes farmacèutics de Salvador Andreu i Grau, el popular doctor Andreu o el laboratori de Joaquim Alomar i Joan Uriach, a partir del 1872  i origen dels actuals laboratoris Uriach.

Abans de la Guerra Civil s’havien instal·lat a Barcelona diverses seus de les principals empreses químiques europees, que comercialitzaven els seus productes a les indústries locals. Bayer, BASF, Hoechst, Agfa, Sandoz, Solvay, CIBA en són alguns noms. Moltes d’aquestes empreses, continuen tenint la seu central espanyola o ibèrica a Barcelona.

    Accepto la Política de privacitat