ITE. Llibre de l’edifici

Comparteix a les xarxes

Aquest control és obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys (i per determinats habitatges unifamiliars) i consta d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici que s’ha d’encarregar a un tècnic competent, i un certificat d’aptitud que concedeix l’administració competent en funció del que consta en aquest informe ITE.

Leer más…ITE. Llibre de l’edifici

Comparteix a les xarxes