Confort tèrmic i salut

La rehabilitació energètica d’edificis millora la salut de les persones i redueix les emissions. La manca de confort tèrmic i salut en els edificis estan íntimament lligades. El sector residencial concentra el 40% de les emissions totals. La rehabilitació energètica dels edificis d’habitatges genera benestar i millora la qualitat de vida. 

La sensació tèrmica, es  la percepció de calor o fred d’una persona. Així en una estada a 18ºC podem tenir sensació de fred o calor segons si n’hi ha radiació directa de sol, o si les parets estan aïllades o no. Es molt important la temperatura superficial de les parets en la sensació de confort. Si no disposem de superfícies calentes que irradien calor cap al cos, haurem de pujar la temperatura de l’aire de 18ºC a 21ºC, amb un increment de despesa energètica d’un 15-20% per aconseguir la mateixa sensació de confort tèrmic.

2018-03-06

S’assumeix que la pobresa energètica deriva del mateix empobriment de les capes socials, com a conseqüència de la disminució de la renda familiar i l’augment dels preus de l’energia, combinat amb l’escassa eficiència energètica dels habitatges existents. Es considera que per mantenir les condicions adequades de climatització per a la salut, la temperatura adequada és de 18-21 ºC a l’hivern i de 25 ºC a l’estiu, segons els criteris de l’Organització Mundial de la Salut. Si no podem mantenir aquest rangs de temperatura, acumularem problemes de salut. Un habitatge amb temperatures inadequades, o amb floridures i humitats, es molt perjudicial per a la salut. La manca de confort tèrmic, està relacionat amb malalties físiques i mentals com l’asma, artritis, reumatisme, depressió, ansietat…, i amb l’augment de la tassa de mortalitat adicional d’hivern (exces winter mortality), per problemes cardiovasculars i respiratoris en persones grans.

A l’estat espanyol aquesta tassa es del 21% unes de les mes elevades d’Europa. Encara que no totes aquestes morts addicionals es poden atribuir a la pobresa energètica, tant sols entre un 10-40% es poden atribuir a viure en habitatges amb temperatures inadequades, entre 2300 i 9300 morts a l’any. Per la seva part la OMS indica que el 30% de la mortalitat addicional d’hivern pot ser atribuïble a condicions insuficients de climatització d’habitatges, per tant parlaríem de 7200 morts a l’any. En tots els casos les morts per pobresa energètica es una xifra superior a les morts per accident de tràfic.
    Accepto la Política de privacitat