Edificació i eficiència energètica

Comparteix a les xarxes

El sector de la edificació forma part de la trilogia d’àmbits de consum ciutadà, que junt amb el transport privat i l’alimentació suposen el 70% de l’impacte global. Els habitatges cada vegada tenen major intensitat energètica per unitat construïda, amb més equipaments i unitats familiars més petitas, i una tendència a l’alça per la proliferació d’habitatges unifamiliars, amb un model de ciutat dispersa, amb problemes d’implantació de trasport públic i major ocupació del sòl. L’impacte que produeix al medi ambient es molt important sent el responsable del 40% de les emissions de CO2, del 33% consum energètic global, del 25% del consum de materies primeres i del 30% de generació de residus sòlids i del 20% del consum d’aigua i ocupació del sòl.

 

Re: Despesa de cada recurs natural en el sector de l’edificació considerant tot el cicle de vida.
Rs: Durant la fase d’us i manteniment considerada dintre del cicle de vida, es creen un fluxos materials en l’edificació, anàlogament al sistema circulatori, respiratori o digestiu en els mamífers, generant els diferents residus o emissions de CO2, en base sempre als 4 vectors ambientals.

Leer más…Edificació i eficiència energètica

Comparteix a les xarxes

Eficiència energètica de baix cost en habitatges. Envolupant tèrmica

Comparteix a les xarxes

L’habitatge és un bé de primera necessitat, per tant els serveis associats d’energia i aigua també ho són. Tradicionalment no hi ha excessiva cultura del manteniment d’edificis. Avui dia existeixen normatives com la ITE, per implantar les revisions periòdiques dels edificis, anàlogament a la ITV dels vehicles, sent el seu grau de compliment molt escàs. Però si parlem dels factors vinculats al consum energètic, el desconeixement fins ara, quant a les característiques dels habitatges ha sigut molt elevat.

Leer más…Eficiència energètica de baix cost en habitatges. Envolupant tèrmica

Comparteix a les xarxes

Eficiència energètica de baix cost en habitatges. Calefacció i ACS

Comparteix a les xarxes

Una vegada millorada l’envolupant tèrmica, actuarem sobre els sistemes actius. Tornem a insistir que la principal despesa energètica d’un habitatge es el condicionament tèrmic. El valor de referència del CTEHE per a demanda de calefacció a Barcelona és de 28,3 KWh/m2 per a un habitatge en edifici plurifamiliar. El sector de l’edificació requereix més d’1/3 del consum global d’energia final a Espanya per a la seva producció i funcionament.

Leer más…Eficiència energètica de baix cost en habitatges. Calefacció i ACS

Comparteix a les xarxes

Estalviar a la factura elèctrica

Comparteix a les xarxes

Per començar hem de identificar els diferents apartats de la factura elèctrica, amb una revisió ràpida, per tal d’analitzar els possibles estalvis econòmics. En el BOE núm 131 del 30 de maig de 2014, s’estableix el contigut mínim i model d’una factura d’electricitat.

Leer más…Estalviar a la factura elèctrica

Comparteix a les xarxes

Estalviar a la factura d’aigua

Comparteix a les xarxes

La factura d’aigua te molts conceptes diferenciats pels que es paga, de manera que es penalitza molt un consum excessiu. En els costos s’hi contemplen impostos variats que depenen d’una gran diversitat d’agents que participen en la regulació, control i gestió del servei, de les administracions locals, metropolitanes i autonòmiques. Identificarem els diferents apartats de la factura, per tal d’analitzar els possibles estalvis econòmics.

Leer más…Estalviar a la factura d’aigua

Comparteix a les xarxes