5 estratègies claus per estalviar gas aquest hivern

La guerra d’Ucraïna afecta els mercats energètics de tal manera, per què Rússia, el principal subministrador de gas a Europa fins ara, està essent substituït per altres alternatives més cares. Però l’encariment dels combustibles fòssils, te altres raons estructurals més profundes. Ara que ja tenim l’hivern a sobre i davant d’aquesta situació, es del tot normal, que ens preocupem principalment de com escalfar casa nostra al mínim cost possible. En aquesta entrada ens concentrarem a la tarea mes mundana d’estalviar gas aquest hivern als habitatges, i les 5 estratègies claus per estalviar, sense aprofundir en altres causes que ens han portat fins aquí.

1- Tarifa de gas en mercat regulat TUR

A l’hora de decantar-se per el mercat lliure o el regulat amb la TUR és important que l’usuari conegui les característiques bàsiques de cadascuna de les tarifes. La més important és el preu. Si trobem una tarifa lliure igual o per sota de la TUR, es més recomanable; amb un tarifa de mercat lliure, el preu es mantindrà estable durant la durada del contracte (12 mesos), amb la tarifa TUR el preu s’actualitza cada 3 mesos. L’usuari dins del mercat regulat de gas notarà variacions en la seva factura al gener, abril, juliol i octubre. A diferència de les tarifes d’electricitat, (veure Estalviar a la factura elèctrica), actualment les tarifes TUR suposen un estalvi més que destacat (aproximadament un 50%) respecte del mercat lliure, per estalviar gas aquest hivern.
El Govern ha limitat la pujada del preu de la TUR a un 15% cada revisió (cada 3 mesos). A més baixa l’IVA del gas al 5% fins a desembre de 2022.

Consells domèstics per l’estavi energètic als habitatges. TN Migdia TV3

Tarifa d’últim recurs (TUR)

La Tarifa Últim Recurs (TUR) de gas natural és una tarifa del mercat regulat del gas, i els seus preus estan fixats pel Govern. Es tracta d’una tarifa de gas pensada per a protegir el petit consumidor, ja que està regulada pel Ministeri d’Indústria i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’únic requisit per a poder contractar la tarifa regulada de gas és no consumir més de 50.000 kWh a l’any, una xifra molt allunyada de la mitjana de consum anual dels clients domèstics. i té tres tarifes d’accés diferents. Segons la resolució publicada al BOE, els preus a partir de l’1 d’octubre son aquests:

TarifesConsumsTerme fix €/mesTerme variable €/kWh
TUR.1Consums de fins a 5.000 kWh/any5,030,06355463
TUR.2Consums d’entre 5.000 i 15.000 kWh/any9,520,06069581
TUR.3Consums d’entre 15.000 i 50.000 kWh/any20,540,05852538
TUR.1: Lars amb gas natural per a cuinar o escalfar aigua TUR.2: Llars amb gas natural per a cuinar o escalfar aigua, i que també tenen calefacció. Resolució de 24 de juny de 2021, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs de gas natural.

La tarifa TUR només l’ofereixen les comercialitzadores de Referència, encara que no totes tenen subministrament de gas natural. El preu és el mateix per a totes les comercialitzadores de referència, i s’actualitza en funció del cost del gas natural en les subhastes del mercat i es publiquen en el BOE. Qualsevol consumidor pot contractar la Tarifa Últim Recurs de gas natural si així ho desitja. Tan sols ha de posar-se en contacte amb alguna de les quatre Comercialitzadores de Referència que l’ofereixen:

Comercialitzadores de referència amb TURConsultaContacte
Base Cor (Total Energies)900 902 947atcliente@basercor.es
Energia XXI (Endesa)800 760 333atencionalcliente_exxi@energiaxxi.com
Gas & Power (Naturgy)900 100 502cliente@comercializadoraregulada.es
Curenergia (Iberdrola)900 100 309clientes@curenergia.es
La tarifa TUR és la tarifa regulada de gas natural. A diferència de la tarifa regulada d’electricitat, només quatre comercialitzadores de referència poden oferir aquesta tarifa als consumidors del mercat regulat

Bo Social Tèrmic

Entre els clients que vulguin acollir-se a les ajudes del Bo Social Tèrmic pot sorgir el dubte de si han de tenir contractada una tarifa TUR. La resposta és que no, ja que el Bo Social Tèrmic es concedeix automàticament a tots aquells consumidors vulnerables que siguin beneficiaris del Bo Social Elèctric, independentment que tinguin contractada una tarifa de gas del mercat regulat o del mercat lliure.

2- Manteniment

Tos els edificis plurifamiliars i unifamiliars entre mitgeres, de més de 45 anys d’antiguitat han de passar la inspecció tècnica d’edificis ITE. Aquesta inspecció és un sistema de control periòdic que té per objecte verificar l’estat de conservació de l’immoble i les possibles deficiències constructives o funcionals, i les propostes tècniques per a la millora de les condicions d’accessibilitat. Un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps les intervencions de rehabilitació. Així com les seves instal·lacions, implementant energies renovables amb autoconsum.

Consulta al teu arquitecte tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment, per estalviar gas aquest hivern, assegurar-ne el correcte manteniment, i rehabilitació energètica. És indispensable disposar del llibre de l’edifici per a poder-ne gestionar el manteniment de l’edifici, per a tots els edificis d’habitatges construïts a Catalunya després del 7 d’abril de 1993 i per a tots els edificis existents de més de 45 anys d’antiguitat, a partir del moment que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

Calderes

Segons la normativa europea de disseny ecològic, a partir del 26 de setembre de 2015 es prohibeix la fabricació de calderes que no siguin de condensació. La condensació aporta estalvis en la factura del gas de fins a un 30% sobre una caldera tradicional, però pot arribar a ser de prop d’un 40% si es combina amb radiadors de baixa temperatura. Es necessita dur a terme un manteniment periòdic per al bon rendiment i estalvi energètic. El propietari de la caldera és responsable que es faci la revisió dins del termini. La revisió pot fer-la qualsevol professional autoritzat, ja sigui de la marca de la caldera o un tècnic independent.

Caldera convencional / Caldera de condensació

La revisió de la caldera està regulada pel Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) que indica que l’usuari ha de revisar cada dos anys la seva caldera de gas. Si son calderes de gasoil han de revisar-se cada any.

En el cas dels escalfadors d’aigua, aquesta revisió obligatòria ha de realitzar-se cada 5 anys. Les calderes de potència superior (<70kW) s’han de revisar cada any, i en cas de tenir un escalfador de fins a 24,4 kW (11 litres), la revisió s’ha d’efectuar cada cinc anys. Les calderes comunitàries es revisen cada mes.

Inspecció de la instal·lació

La companyia distribuïdora del gas és responsable de comunicar la necessitat de realitzar aquesta revisió a l’usuari. Ho farà 3 mesos abans del termini fixat per llei. La inspecció periòdica de la instal·lació de gas de l’habitatge s’ha de fer cada 5 anys, 4 anys al País Basc, i te un cost aproximat de 50,00 €. No incloure quotes o serveis de manteniment, es estalviar a la factura de gas, i al teu pressupost domèstic. L’usuari pot realitza la revisió amb qualsevol empresa o professional autoritzat. La llei obliga a que el cost de la inspecció, independentment de qui la realitzi, sempre es pagarà en la factura ordinària del gas, ja que son las distribuïdores, (no confondre amb les comercialitzadores), qui tenen el monopoli de la gestió. En el cas català, Nedgia Catalunya del grup Naturgy, antigament Gas Natural Catalunya.

Baixa la temperatura de la caldera

Per cada 5ºC que baixem estalviarem un 5% d’energia. Normalment les calderes treballant a 70-80 ºC, i podem reduir la temperatura a 45ºC per a ACS i 55ºC per a calefacció. D’aquesta manera quan obrim les aixetes per aigua calenta les obrirem per la banda esquerra, i no pel mig com abans, evitant barrejar aigua freda per aconseguir la mateixa temperatura que ara, amb l’estalvi que això suposa. Deixar sempre tancada a la dreta-freda, per no obrir l’aigua calenta, sinó és realment necessari.

Purga la instal·lació

Al principi de la temporada de fred, abans de posar en marxa la calefacció. El circuit ha d’estar parat, perquè l’aire quedi a la part alta del radiador. Quan un radiador no escalfa bé, no salta el termòstat, però la caldera segueix funcionant perquè no aconsegueix arribar a la temperatura programada, amb la despesa energètica que això comporta.

Començar sempre pels radiadors més propers a la caldera. Una vegada purgats, comprovar la pressió de la caldera. Ha d’estar entre 1-2 bars, si no és així, obrir la clau de pas de la caldera, suaument per omplir el circuit, fins a arribar a la pressió adequada.

3- Millores a les instal·lacions tèrmiques

L’electricitat que consumim a casa, és el resultat de la transformació d’alguna altra classe d’energia (química, mecànica, tèrmica…) en energia útil. La producció d’1 Kwh d’electricitat genera 3 vegades més emissions que el gas natural, i incorpora molta més energia primària per generar-se. Una primera conclusió: L’electricitat ha de ser evitada com energia final per a producció d’energia tèrmica (ACS, calefacció).

L’ús d’energia elèctrica per a escalfar mitjançant bomba de calor son optimes en els sistemes aire/aigua. El rendiment d’aquestes instal·lacions és de l’ordre del 400%. El major problema és que amb baixes temperatures exteriors el seu rendiment cau, amb el que es fa necessari sobredimensionar els equips. En instal·lacions normals de radiadors no mostren tot el seu potencial, no obstant això, en instal·lacions de baixa temperatura, son més recomanables.

Sistema híbrid

La hibridació consisteix en la combinació de dues fonts o dues tecnologies energètiques diferents (de manera seqüencial o simultània) amb l’objectiu d’aconseguir el màxim nivell d’eficiència: Energia Solar + Caldera de Condensació. El sistema solar híbrid combinat amb caldera de condensació és l’aplicació més interessant en edificis per a producció d’ACS. La caldera entra en funcionament quan el sistema termo-solar no és suficient. La resposta és ràpida i permet un funcionament modular.

Cuina a gas i calor residual

Les cuines més eficients són les que funcionen amb gas, és molt més eficient produir calor amb gas que amb electricitat. També son les que produeixen menys emissions, uns 200 grams de CO2 per cada kWh, davant dels 450 grams que produeix la vitroceràmica i els 360 grams de les plaques d’inducció. Obrir el forn mentre s’està cuinant alguna cosa consumeix gairebé un 20% d’energia pel fet que s’escapa la calor produïda.

Utilitzar olles a pressió aconsegueix estalviar un 50% en el subministrament de gas natural. Intentar aprofitar la calor residual quan s’està cuinant ajuda a estalviar. Recorda que per reduir el consum i les emissions en una cuina de gas és fonamental mantenir nets els cremadors i eliminar tots els residus, per poder estalviar gas aquest hivern.

Preses d’ACS per a rentadora i rentavaixelles

Si hem de fer canvis a la instal·lació d’aigua, preveurem preses d’aigua calenta a mes de la freda, per a electrodomèstics bi-tèrmics (equipats amb connexions d’aigua freda i calenta). Els electrodomèstic bi-tèrmics prenen l’aigua freda directament de la xarxa, o la calenta procedent de la caldera de l’habitatge. Així al no escalfar l’aigua i rebre-la directament de la xarxa d’ACS, a part de reduir el temps de rentat, suposen un estalvi energètic d’entre un 20% i un 50%, respecte a rentadores i rentavaixelles tradicionals.

L’ús d’electricitat per a generar calor és menys eficient que l’ús dels combustibles habituals en calderes i escalfadors. D’aquesta manera es redueixen les emissions de CO₂ i el consum energètic domèstic, la qual cosa permet contractar una potència elèctrica menor. L’energia tèrmica proporcionada pel gas natural no ofereix cap limitació d’ús per potència demandada.

Perlitzadors a les aixetes

Són uns elements dispersors que barregen aire amb aigua, recolzant-se en la pressió i reduint d’aquesta manera el consum d’aigua, i conseqüentment l’energia necessària per obtenir l’aigua calenta. Tot estalvi d’aigua calenta, es estalvi a la factura de gas. Normalment les aixetes subministren caudals de 14-17 l/min. Amb els perlitzadors ho podem limitar a 4-6 l/min. Amb pressions de 2,5 Kg/m3 es pot estalviar un 50% i amb 3,00 Kg/m3 o mes un 70%.

Temperatura constant i moderada

Convé mantenir la calefacció entre 18 i 21 °C durant el dia, suficient per a estar a gust i no gastar excessivament. Tingues en compte que cada grau de més que pugis incrementarà la despesa en un 8%, aproximadament. La sensació tèrmica, es  la percepció de calor o fred d’una persona. Així en una estada a 18ºC podem tenir sensació de fred o calor segons si n’hi ha radiació directa de sol, es a dir, si les parets estan aïllades o no. Es molt important la temperatura superficial de les parets en la sensació de confort.

Vàlvules termostàtiques

Si no disposem de superfícies calentes que irradien calor cap al cos, haurem de pujar la temperatura de l’aire de 18ºC a 21ºC, amb un increment de despesa energètica d’un 15-20% per aconseguir la mateixa sensació de confort tèrmic. Això sol passar, si no tenim una envolupant tèrmica adequada. Unes vàlvules termostàtiques als radiadors, ens ajuden a regular la temperatura de manera compartimentada a cada estada, sense haver d’escalfar zones sense tant ús.

Radiadors en els punts freds

Qualsevol emissor de calefacció o radiador, ha d’estar col·locat en els punts més freds, normalment sota les finestres, D’aquesta manera amb la diferència de temperatura, es crea un corrent d’aire, augmentant la calor cedit per convecció. L’eficiència energètica d’un radiador mal ubicat a l’interior d’un habitatge pot reduir-se en un 30%. Aquesta mida també ajuda a evitar condensacions, per l’escalfament del parament interior, en els punts més sensibles, les finestres i els seus ponts tèrmics perimetrals.

Per descomptat evitar qualsevol element que pugui interrompre la convecció i radiació de l’emissor, i encara menys col·locar roba per escalfar. Podem afegir una làmina reflectora de radiadors, per aprofitar la radiació de calor a la paret de suport. No ventilar l’habitatge més de deu minuts. Amb 5-7 minuts és suficient per a airejar l’habitatge. Això sí, mentrestant no tinguis encesa la calefacció, perquè serà una despesa inútil, per estalviar gas aquest hivern.

Termostat programable

Baixa la temperatura si surts de casa. Si és per un període curt, de poques hores, baixa-la a uns 15 °C, però si és un dia o més, l’aconsellable és desconnectar-la. Apaga la calefacció, baixa les persianes i tanca les cortines i quan es posi el sol a l’hivern, així evitaràs fugides de calor a la teva casa de nit. Al llit, pots dormir perfectament si ja tens la casa caldejada, tapant-te en el llit amb nòrdics o mantes gruixudes. Durant el dia fes el contrari, puja les persianes i obre les cortines tot el que puguis perquè els raigs del sol escalfin la casa. Per això pot ser útil instal·lar un termostat programable que t’ajudi a gestionar la temperatura i els temps, de manera automàtica.

4- Millores a l’envolupant tèrmica

El canvi normatiu per la necessitat de reduir les emissions de CO2, i l’augment dels preus de l’energia, han fet aflorar les mancances del parc d’habitatges existent. La despesa de les factures en un escenari d’esgotament dels combustibles fòssils, ha anat augmentant, i la crisi econòmica minvant el poder adquisitiu de les persones per fer front a aquestes despeses. També influeixen l’evolució dels patrons de confort higro-tèrmic que fa que una edificació existent necessiti ajustos i modificacions, per adaptar-se als nous requeriments energètics, sempre majors que els imperants durant el període en el qual foren dissenyats.

Per començar hem de tenir en compte que la principal despesa energètica en un habitatge és la calefacció. Per tant el primer factor per millorar l’eficiència energètica es troba a l’envolupant tèrmica de l’edifici. Es considera que per mantenir les condicions adequades de climatització per a la salut, la temperatura adequada és de 18-21 ºC a l’hivern i de 25 ºC a l’estiu, segons els criteris de l’Organització Mundial de la Salut.

Crisi energètica 1973

Tost els edificis construïts abans de l’any 1981, no tenen cap sistema d’aïllament tèrmic en els seus tancaments. A partir de la norma bàsica sobre condicions tèrmiques en els edificis a Espanya NBE-CT-79, es prenen les primeres mesures per aconseguir una disminució en el consum energètic, derivat de la crisi energètica de 1973.

Per reduir la transmitància tèrmica de l’envolupant de l’edifici la millor solució és l’aportació de material aïllant al tancament cec i millora de les fusteries als tancaments practicables o finestres. Aquestes solucions requereixen d’intervencions més àmplies, però aquí inclourem les més immediates i de cost més baix. En la imatge termo-gràfica podem veure els punts en vermell, per on més energia perd la façana, que coincideixen amb els ponts tèrmics provocats per les caixes de persianes.

Aïllament de la caixa de persiana

per reduir el pont tèrmic més important, existent a les façanes dels edificis, amb caixes de persiana incloses en el mur de tancament. Amb una planxa de persiterm a base d’EPS disposada adequadament al buit de la caixa, millorarem moltíssim el comportament del pont tèrmic, amb considerable reducció del consum de calefacció. Es pot complementar insuflant escuma de poliuretà en el buit que queda entre la planxa i la caixa, segons la disposició de la persiana. Ho podem perfeccionar amb la instal·lació d’un pasacintes aïllant, per aïllar el pas d’infiltracions d’aire a través d’aquest mecanisme, provinents de la caixa de persiana.

Aïllament del vidre de finestres

Si no disposem d’un sistema climalit, sempre podrem millorar la transmitància del vidre, simulant un doble vidre amb la disposició d’una pel·lícula de plàstic, thermo cover, aplicada per reduir el flux de calor a través de la radiació i la convecció. Unida al marc de la finestra, atrapa una bossa d’aire entre el vidre i la pel·lícula, imitant un sistema de doble vidre amb un espai aïllant d’aire en calma. La conductivitat tèrmica de l’aire és 0.024 W/m/K i molt més baixa que la del vidre 0,96 W/m/K.

Aïllament de juntes en fusteries

Amb rivets d’escuma o cautxú amb diferents seccions, segons siguin la disposició i folgances de les juntes, aplicades en tot el perímetre de les finestres, evitant l’entrada d’aire i fred o calor segons sigui l’època de l’any, per estalviar gas aquest hivern. No oblidem les juntes de les portes, ni el llindar de la porta d’entrada, amb l’aplicació d’un rivet específic per a aquesta funció tesamoll sota-portes

Temperatures superficials

Un aspecte molt important és la sensació tèrmica, per la percepció de calor o fred d’una persona. Hem de tenir en compte a parts iguals, l’aportació de temperatura de l’aire, com la temperatura de les superfícies de radiació. Així en una estada a 18ºC podem tenir sensació de fred o calor segons si n’hi ha radiació directa de sol, o si les parets estan aïllades o no. Es molt important reduir la temperatura superficial de les parets per la sensació de confort i les estratègies passives en general per a l’eficiència energètica d’un edifici. Aquestes estratègies passives son les mesures estrella de les actuacions a l’envolupant tèrmica.

Aquí com a estratègia de baix cost, si no tenim aïllats els murs de façana amb contacte amb l’exterior, podríem col·locar unes cortines gruixudes, per millorar la sensació de confort. Així mateix unes catifes a terra farien la mateixa funció. Si no disposem de superfícies calentes que irradien calor cap al cos, haurem de pujar la temperatura de l’aire de 18ºC a 21ºC, amb un increment de despesa energètica d’un 15-20% per aconseguir la mateixa sensació de confort.

Humitat relativa

També fa variar la sensació de confort per a una mateixa temperatura. Amb temperatures altes, una humitat relativa baixa, permet l’evaporació de la sudoració, que quan canvia d’estat físic, absorbeix calor del cos, provocant sensació de frescor. Al contrari si la humitat és molt alta, augmenta acusadament la impressió de major sensació tèrmica, sigui de calor o de fred. Per una bona sensació tèrmica la taxa d’humitat ha d’estar entre el 35-60 %. Relacionat amb aquest punt, evitarem incrementar la humitat, estenen la roba de la bugada sempre a l’exterior.

Captació de radiació solar directa

Les finestres són un element per on captem la radiació solar incident, i molt importants en les actuacions a l’envolupant tèrmica . Per aprofitar aquesta energia del sol durant el dia, hem d’obrir les finestres orientades al sud, i que tinguin incidència directa del sol, sempre que les condicions de corrents d’aire siguin favorables per a la captació de calor.

L’acumulació de calor als materials de construcció de l’edifici depèn de les qualitats tèrmo-físiques d’aquests materials. Si tenen més capacitat d’acumular l’energia és perquè tenen més inèrcia tèrmica. A l’estiu quant les temperatures són altes, el que volem és evitar aquesta acumulació, i que la radiació solar no arribi a l’interior de la casa. Utilitzem tendals per crear ombra, o si no disposem d’aquest element, tanquem les persianes.

5- Ajudes i subvencions

 Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a la seva qualitat ambiental, i estalvi energètic, millorant la transmitància tèrmica de la seva envolupant i el confort de l’usuari. Consulta al teu arquitecte tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment, assegurar-ne el correcte manteniment, i la sostenibilitat del projecte, aprofitant per rehabilitar amb #NextGenerationEU per a rehabilitacions energètiques:


Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de l’edifici

Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Programa 5 d’ajuts a l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.