Eficiència energètica a l’envolupant tèrmica

Eficiència energètica Envolupant tèrmica Finestres

L’habitatge és un bé de primera necessitat, per tant els serveis associats d’energia i aigua també ho són. Tradicionalment no hi ha excessiva cultura del manteniment d’edificis. Avui dia existeixen normatives, per implantar les Inspeccions Tècniques dels Edificis ITE, anàlogament a les ITV dels vehicles, sent el seu grau de compliment molt escàs. Però si parlem dels factors vinculats al consum energètic, el desconeixement fins ara, quant a les característiques dels habitatges i la seva eficiència energètica, ha sigut molt elevat.

Llegir-ne més…Eficiència energètica a l’envolupant tèrmica

Calefacció i ACS. Eficiència energètica.

Caldera Calefacció i ACS

Una vegada millorada l’envolupant tèrmica, actuarem sobre els sistemes actius per a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’habitatges. La calefacció i ACS són la principal despesa energètica d’un habitatge. El valor de referència del CTE-HE per a demanda de calefacció a Barcelona és de 28,3 KWh/m2 per a un habitatge en edifici plurifamiliar. El sector de l’edificació requereix més d’1/3 del consum global d’energia final a Espanya per a la seva producció i funcionament.

Llegir-ne més…Calefacció i ACS. Eficiència energètica.