Llibre de l’edifici. ITE

Llibre de l'edifici. Terminis

El Llibre de l’Edifici es un control obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys (i per determinats habitatges unifamiliars) a partir de la data de recepció de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, que s’ha d’encarregar a un tècnic competent, i un certificat d’aptitud que concedeix l’administració competent en funció del que consta en aquest informe ITE.

Per realitzar l’informe d’inspecció tècnica ITE, cal realitzar una inspecció visual de l’edifici en la qual el tècnic recull la informació i les dades necessàries per descriure les característiques generals de l’edifici, la seva envolupant, els sistemes constructius, les possibles deficiències detectades en els seus elements comuns i recomanacions de conservació, accessibilitat i sostenibilitat de l’edifici.

La vigència del certificat d’aptitud de l’edifici depèn del tipus de deficiències establertes en l’informe ITE, les quals poden ser; sense deficiències, lleus, importants, greus o molt greus. En funció del tipus de deficiències que hi hagi en l’edifici s’ha d’aprovar un programa de rehabilitació, cal realitzar l’execució de les obres de rehabilitació i realitzar verificacions tècniques de forma periòdica mentre aquestes obres no hagin estat realitzades.

També cal que tots els edificis que han passat la ITE disposin d’un Llibre de l’edifici per a edificis existents que s’ha d’encarregar a un tècnic competent i en el qual ha de contenir instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions així com un arxiu de documents i un registre d’incidències.

Llibre de l'edifici. Decret 67/2015

Principals novetats del Decret 67/2015 sobre el Llibre de l’Edifici

L’informe d’inspecció tècnica realitzat amb el nou Decret 67/2015 també ha d’incloure unes recomanacions sobre el manteniment i conservació de l’edifici indicant les accions que cal dur a terme i la seva periodicitat.

Aquestes recomanacions hauran de formar part de les instruccions que contindrà el llibre de l’edifici que la propietat de l’immoble haurà d’encarregar un cop finalitzada la inspecció tècnica de l’edifici.

Llibre de l'edifici. Pla de manteniment

Tot aquest procés de la ITE ha de permetre implantar una cultura de manteniment i conservació.  Les comunitats hauran de contractar un professional per fer el seguiment del manteniment de l’edifici, independenment de l’actual administrador de finques. El Tècnic de capçalera és el professional adequat per a realitzar-les així com per gestionar el manteniment de l’edifici.

El contingut del llibre de l’edifici d’habitatges existents s’estableix en els article 23, 24 i 25 del decret, havent de contenir en l’arxiu els següent documents:

  • L’informe d’inspecció tècnica obligatòria ITE.
  • El programa de rehabilitació que adopti les mesures correctores necessàries per esmenar les deficiències en el termini que estableixi l’informe d’inspecció tècnica, amb el corresponent acord de la Junta d’aprovació del programa i el seu finançament a través del fons de reserva específic
  • Els certificats de final d’obra de totes les obres que s’executin en l’edifici
  • El certificat d’eficiència energètica de l’edifici
  • Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions
  • Els documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori, així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzades i les garanties que s’han donat. No s’admetran els documents que no siguin factures amb tots els requisits legalment exigibles a aquestes
  • Els certificats d’inscripció en el Registre d’instal· lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya de les instal·lacions comunes de l’edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d’ascensors que s’hagin realitzat.
  • Els certificats d’inspeccions tècniques de les instal· lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.
  • Tota la documentació que sigui rellevant per al coneixement de l’estat de l’edifici i tota la documentació de què ja es disposi sobre l’edifici.
Comparteix a les xarxes

Publicació disponible en: Català

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.